Herhalingsles

Om de tijdens de basiscursus geleerde vaardigheden op peil te houden verzorgen wij herhalingslessen. Bij deze herhalingsles krijgt u ook instructie over het gebruik van de AED (Automatisch Externe Defibrillator). De kosten van de herhalingsles bedragen € 20,00 (graag gepast voldoen voor aanvang van de herhalingsles).

Op dit moment worden de herhalingslessen gegeven in Zorgcentrum Schoterhof, Plesmanlaan 10 te Haarlem.

Wij geven elke maand een aantal herhalingslessen. Wilt u ook uw diploma meebrengen, zodat wij dat kunnen afstempelen? Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting is uw diploma maximaal twee jaar geldig. Het advies is om elk jaar een herhalingsles te volgen.

De maanden JULI en AUGUSTUS hebben wij een zomerstop!

Op dit moment hebben we de lessen stopgezet in verband met het coronavirus.

maandag-avond xx maand 2021 19.30 uur – 22.30 uurINSCHRIJVEN
dinsdag-avond xx maand 2021 19.30 uur – 22.30 uurINSCHRIJVEN
woensdag-ochtend xx maand 2021 09.30 uur – 12.30 uurINSCHRIJVEN